Přehled technických norem
se kterými se nejčastěji můžete při lezeckých aktivitách setkat

Technické normy:
- ČSN - česká
- EN - evropská
- ČSN EN - harmonizovaná
- ISO - mezinárodní

ČSN 80 8670    Záchranné lano
ČSN 80 8671    Záchytné lano
ČSN 83 2605    Pracovní a osobní ochrana – Karabiny maticové
ČSN 83 2602    Pracovní a osobní ochrana – Blokanty
ČSN EN 341     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Slaňovací zařízení
ČSN EN 443     Přilby pro hasiče
ČSN EN 353-1   Osobní ocharnné prostředky proti pádu z výšky – Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení
ČSN EN 353-2   Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení
ČSN EN 354     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Spojovací prostředky
ČSN EN 355     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Tlumiče pádů
ČSN EN 358     Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a pracovní polohovací spojovací prostředky
ČSN EN 360     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Zatahovací zachycovače pádů
ČSN EN 361     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Zachycovací postroje
ČSN EN 362     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Spojky
ČSN EN 363     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Systémy zachycení pádu
ČSN EN 364     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Zkušební metody
ČSN EN 365     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání a značení
ČSN EN 397     Průmyslové ochranné přilby
ČSN EN 564     Horolezecká výstroj – Pomocná šňůra – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 565     Horolezecká výstroj – Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 566     Horolezecká výstroj – Smyčky – Bezepčnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 567     Horolezecká výstroj – Lanové svěry – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 568     Horolezecká výstroj – Prostředky kotvení v ledu – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 569     Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Skalní skoby – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 659     Ochranné rukavice pro hasiče
ČSN EN 795     Ochrana proti pádu z výšky – Kotvící zařízení – Požadavky a zkoušení
ČSN EN 812     Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
ČSN EN 813     Osobní ochranné prostředky pri prevenci pádů z výšky – Sedací postroje
ČSN EN 892     Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
ČSN EN 893     Horolezecká výzbroj – Stoupací železa – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 958     Horolezecká výzbroj – Tlumiče nárazů k použití na zajištěných cestách – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
ČSN EN 959     Horolezecká výzbroj – Zavrtávané skoby – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
ČSN EN 960     Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb
ČSN EN 12270   Horolezecká výzbroj – Vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12275   Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12276   Horolezecká výzbroj – Mechanické vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12277   Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12278   Horolezecká výzbroj – Kladky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12492   Horolezecká výzbroj – Přilby pro horolezce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13089   Horolezecká výzbroj – Pomůcky do ledu – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1496    Záchranné prostředky – Záchranná zdvihací zařízení
ČSN EN 1497    Záchranné prostředky – Záchranné postroje
ČSN EN 1498    Záchranné prostředky – Záchranné smyčky
ČSN EN 1868    Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – Seznam ekvivalentních termínů
ČSN EN 1891    Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem